Wat doet de vzw?

Het was in 1994 dat een aantal bedrijfsleiders op Mechelen Noord op het idee kwamen om zich te verenigen via een vzw structuur. Er was toen, en nu nog meer dan ooit, nood aan communicatie, aan een spreekbuis die de belangen van onze zone behartigt.

Deze werking is door de jaren heen aangevuld met tal van initiatieven dewelke onze zone gemaakt hebben tot wat ze vandaag is. Hieronder een overzicht van de activiteiten van de vzw, los van het parkmanagementgegeven.

 • Tweemaandelijks komen de bestuursleden samen. Agendapunten zijn o.a. het financiële overzicht, status van de verschillende projecten, voorbereiding van nieuwe activiteiten, enz.
 • Op de jaarlijkse algemene vergadering zijn de vaste agendapunten : overzicht van de belangrijkste jaaractiviteiten, vooruitzichten voor het komende jaar en de begroting.
 • Tweemaandelijks organiseren we een lunchcauserie. Tijdens deze causerie hebben de bedrijfsleiders de gelegenheid om op een ontspannen manier met elkaar kennis te maken en relaties op te bouwen. Er worden sprekers van diverse pluimage uitgenodigd, die tijdens deze causerie komen praten over actuele en interessante onderwerpen.
 • Minstens eenmaal per jaar organiseren wij een happening, waaraan alle werknemers uit het industriepark kunnen deelnemen.
 • Alle bestuursleden spelen een actieve rol in verschillende externe werkgroepen. Door continue de belangen van Industrie Mechelen Noord te behartigen en integratie te bevorderen, zijn reeds heel wat initiatieven gerealiseerd:
  • De Stad Mechelen heeft een lokaal overlegforum economie opgericht onder leiding van Schepen Wim Jorissen. De vzw Industrie Mechelen Noord maakt hier deel van uit en beoogt het verbeteren en verfraaien van het industriepark.
   Industrie Mechelen Noord vzw heeft een dossier samengesteld met concrete voorstellen.
  • Groenvoorziening – verfraaiing:
   • Zwerfvuilophaling door bedrijfsleiders, medewerkers en jeugdverenigingen
   • Organisatie “Gouden Boom”, een wedstrijd in samenwerking met het stadsbestuur.
   • Plaatsing van banken, vuilnisbakken en bloembakken
   • Regelmatig overleg met de overheid ter verbetering van het groenonderhoud.
   • Openstelling van het wandelpad “Schaliënhoevepad” in samenwerking met de vzw Natuurpunt.
   • Plaatsen openbaar toilet voor vrachtwagenchauffeurs
 • Rond de jaarwisseling organiseert vzw Industrie Mechelen Noord een receptie. Dit is ook weer een gelegenheid om de collega-bedrijfsleiders, vertegenwoordigers van de Stad Mechelen, Kamer van Koophandel en andere officiële instanties te ontmoeten in een aangenaam kader.