Lid worden

Momenteel zijn er een zo’n 235 bedrijven gevestigd in het industriepark, waarvan er momenteel 110 bedrijven lid zijn van de vzw Industrie Mechelen Noord. Gezien de aangroei van bedrijven en gezien het feit dat vzw Industrie Mechelen Noord als volwaardige en belangrijke gesprekspartner wordt gezien in alle belangrijke projecten en beslissingen ten behoeve van het industriepark, is het belangrijk dat zoveel mogelijk bedrijven tot onze organisatie toetreden.

Hoe meer draagkracht, hoe meer gewicht we in de schaal kunnen leggen om belangrijke en dringende beslissingen te verdedigen en door te drukken. Als lid kan u een gebruikersnaam en paswoord opvragen en zodoende meer documenten raadplegen op deze website.

Het jaarlijks lidgeld bedraagt € 125 voor de verlenging van een lidmaatschap en voor nieuwe leden.

 

Bent u nog geen lid? Vul dan snel onderstaande kandidatuurstelling in.

[vfb id=2]