De parkmanager

Wie is Quares?

Als duurzaam parkmanager staat Quares in voor het dagelijks beheer en de opvolging van gemeenschappelijke diensten en voorzieningen op Industrie Mechelen Noord.

Quares staat voor Quality Real Estate Services. Quares is een vastgoedspecialist, die zowel op de Belgische, Nederlandse, en Luxemburgse markt actief is. De onderneming heeft als voornaamste objectief om de financiële return op vastgoed van private klanten, business partners en investeerders te maximaliseren.

In België werkt Quares vanuit vier kerncompetenties om dat objectief te bereiken, zijnde ”Wonen”, ”Beheren”, ”Beleggen” en “Innoveren“.

Vanuit zijn marktgeoriënteerde benadering en creatieve aanpak introduceerde  Quares  in 2010 een nieuwe en vernieuwende aanpak rond het beheer van zowel nieuwe als bestaande  bedrijvenparken. Quares staat als parkmanager centraal in dit concept maar werkt steeds in nauwe samenwerking met de betrokken bedrijven, investeerders, overheden en andere relevante stakeholders.

Wie is uw parkmanager?

Uw parkmanager heet Kirsten Dejaegere.  Zij is diegene die de eerste contacten legt met de bedrijven en het Parkmanagementgegeven nader toelicht en nadien als er interesse is vanuit de bedrijven, zal zij ook de prijzen vergelijken en de contracten afsluiten. 

Verder blijft Kathleen Verbeiren nog steeds de administratie van de vzw zelf verzorgen. Zij staat in voor de facturatie van de lidgelden, het organiseren van de netwerkevents en de algemene administratie voor de raad van bestuur van de vzw.

U kan hen allen het best bereiken via het gezamenlijk emailadres mechelennoord@quares.be

Taken?

De parkmanager staat centraal tussen alle actoren en  beheert een vooropgesteld budget en beschikt over volgende functies:

·         Preventiefunctie: Door het toepassen van een preventief onderhoudsprogramma wordt een continuïteit gegarandeerd binnen een vooropgesteld budget.

·         Signaleerfunctie: Door continue aanwezigheid worden eventuele problemen direct gesignaleerd. Zij ziet er eveneens op toe dat bedrijven de regels naleven.

·         Coördinatiefunctie: Contacteert leveranciers van diensten en/of voorzieningen.  Zoekt naar synergievoordelen tussen verschillende bedrijven. Fungeert als centraal aanspreekpunt.

·         Informatiefunctie: Altijd bereikbaar voor alle vragen en opmerkingen over diensten en voorzieningen. Zij verzorgt in- en externe communicatie om alle betrokken partijen regelmatig te informeren en alzo het zakelijke met het maatschappelijke te verenigen.