VZW

Vzw Industrie Mechelen Noord werd in 1994 opgericht door een aantal bedrijfsleiders van de Industriezone Mechelen Noord. Zij vonden dat de tijd rijp was om de belangen van de bedrijven in Mechelen Noord te behartigen en te verdedigen.

De beste manier om de doelstellingen te verwezenlijken was zich zo veel mogelijk te groeperen en een organisatie in het leven te roepen. Op 21 november 1994 werden, tijdens een stichtingsvergadering, de statuten van VZW Industrie Mechelen Noord ondertekend door 9 bestuursleden.