Veiligheid

Verkeersveiligheid


Op het bedrijventerrein Mechelen Noord vormen geparkeerde vrachtwagens maar ook personenwagens langs de kant van de weg een barrière voor doorgaand verkeer maar vooral ook voor de zwakke weggebruiker. De vrachtwagens belemmeren het zicht van voertuigen die hun perceel verlaten en zo vaak te laat zwakke weggebruikers opmerken. Het straatprofiel moet worden aangepast naar een straat waar aandacht is voor de zwakke weggebruiker en dit liefst met een vrijliggend fiets –en/of wandelpad, dewelke nu op verschillende plaatsen onbestaande is.

De problematiek met betrekking tot de overlast van vrachtwagens is door de vzw al herhaaldelijk met het Stadsbestuur opgenomen en in de media gebracht.

Een eerste actie die ondernomen is om de veiligheid in de omgeving van de Zandvoortstraat en de Blarenberglaan te optimaliseren, was het invoeren van de eenrichting in de Zandvoortstraat.


Onveiligheidsgevoel


De parkeerdruk door vrachtwagens brengt uiteraard ook overlast en een onveiligheidsgevoel met zich mee. Vaak blijven de truckchauffeurs als tussenstop een aantal nachten alvorens ze hun rit verder zetten. Daarom is het ook noodzakelijk om voldoende ondersteunende faciliteiten te voorzien op vlak van sanitair, afvalpreventie, etc.

Verder hebben wij in samenwerking met de firma DHL en de Stad Mechelen op de tijdelijke vrachtwagenparking in de Zandvoortstraat 2 gratis openbare toiletten geplaatst voor de truckchauffeurs.

We blijven verder druk uitoefenen om snel deze, inderdaad ontoelaatbare, toestanden te vermijden.