Signalisatie

De bewegwijzering op het bedrijventerrein Mechelen Noord is een complex verhaal zoals op zoveel Vlaamse bedrijventerreinen.

De zone werd in het verleden door de Stad opgedeeld in 16 verschillende zones waarbij iedere zone een letter kreeg toegewezen. Uit een onderzoek door de Parkmanager bleek dat de aanwezige bedrijven niet echt rekening hielden met deze officiële indeling. Dat kon worden afgeleid uit het feit dat slechts 20 van de +/- 240 bedrijven gebruik maakten van een officiële bedrijfsaanduiding volgens de opgelegde zoneverdeling. Verder werd er in het onderzoek vastgesteld dat er heel wat vervuiling van bordjes is ontstaan. Vooral van nieuwkomers die op eigen initiatief en in hun eigen huisstijl borden en pijlen zijn beginnen ophangen.

vzw Industrie Mechelen Noord is met de steun van de projectsubsidie van de POM Antwerpen en in samenspraak met de Stad Mechelen, gestart met de opmaak van een signalisatieplan voor het bedrijventerrein. De bedoeling hiervan is om tot een coherent en duidelijk geheel te komen waarvoor voldoende draagvlak kan gevonden worden bij de gevestigde bedrijven. Het zal op basis zijn van dat signalisatieplan dat de nieuwe borden zullen worden geplaatst.

Van zodra dit definitief is zal er een infosessie worden georganiseerd voor alle bedrijven om dit nader toe te lichten.

Met de steun van

POM Antwerpen logo