Mobiliteit

Enquête vrachtwagens Mechelen-Noord

Vul hier de enquete in

Omwille van de strategische ligging van industrie Mechelen Noord (tussen Antwerpen – Brussel en vlak bij de E19 en de A12) vormen we de ideale uitvalbasis voor heel wat transportbedrijven. Maar ook buitenlandse truckchauffeurs zien Industrie Mechelen Noord als ideale tussenstopplaats om te overnachten. Hierdoor kampt ons bedrijventerrein met de nodige overlast van vrachtwagens die langs en op het openbaar domein parkeren.

Als vzw Industrie Mechelen Noord willen wij van de industriezone terug een veilige en leefbare zone maken.  We hebben hiervoor beroep gedaan op de steun van de Provincie Antwerpen en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen.

Door in te schrijven op hun project “ stimuleren van duurzame acties op bedrijventerreinen “hebben wij de nodige middelen ter beschikking gesteld gekregen om een onderzoek uit te voeren met als doel te komen tot een structurele oplossing voor de huidige vrachtwagenproblematiek.

Een onderdeel hiervan is de huidige situatie in kaart te brengen via een enquête bij de aanwezige bedrijven.

Alle informatie die jullie verschaffen zal vertrouwelijk worden behandeld en zal uitsluitend in het kader van dit initiatief gebruikt worden.

Problematiek ontsluiting op Mechelen Noord

OntsluitingHet is een publiek geheim dat het ’s ochtends maar ook ’s avonds aanschuiven geblazen is van de rotonde op de Blarenberglaan tot aan het Battelcomplex. Het is meer dan duidelijk dat de 3 toegangswegen qua ontsluiting via de Blarenberglaan, de Generaal De Wittelaan en de Schaliënhoevedreef voor de ondertussen 240 tal aanwezige bedrijven niet meer voldoen.

Een mogelijke oplossing is een rechtstreekse ontsluiting via de R6 richting E19 en N16. Maar misschien kan er als voorlopige en snellere oplossing gedacht worden om een extra rijstrook te voorzien op de Antwerpsesteenweg vanaf de Kouterdreef om rechts af te slaan richting E19?

De vzw blijft druk uitoefening bij de diverse overheden om deze problematiek verder aan te pakken.

 

Hieronder een aantal persartikels met betrekking tot het ongenoegen omtrent de ontsluiting van het industrieterrein Mechelen Noord vanuit de vzw.

Artikel GVA 26-10-13

Ontsluiting Mechelen Noord

Artikel GVA Cuntz