Groepsaankopen

Samenaankoop groene energie

De vzw Industrie Mechelen Noord wenst zijn leden te stimuleren om hun energiebehoeften zo duurzaam mogelijk in te vullen. Om bedrijven hiervan te overtuigen heeft de vzw Industrie Mechelen Noord via de parkmanager een raamcontract groene stroom afgesloten voor de jaren 2014-2015.

Gezamenlijk afvalcontract

De vzw Industrie Mechelen Noord  wenst zijn leden te stimuleren om bewuster om te springen met zijn afval. In vele gevallen kunnen de reststromen die een bedrijf als afval aanziet nog nuttig ingezet worden. Afval is dan ook opnieuw een grondstof voor bepaalde productieprocessen. Om de kost van afvalverwerking naar beneden te halen heeft de parkmanager voor de vzw Industrie Mechelen Noord alle gegevens in kaart gebracht en  een gezamenlijk afvalcontract afgesloten waar de bedrijven gebruik van kunnen maken. Dit heeft de Parkmanager kunnen realiseren mede dankzij de steun van de projectsubsidie van de POM Antwerpen.

Met de steun van:

POM Antwerpen logo

Brandblustoestellen

 

Hygiënische toestellen