Dinsdag 1 augustus 2017 – Op 14 trajecten start Mechelen met het invoeren van trajectcontrole op snelheid. Vanaf vandaag beginnen de eerste camera’s te registreren. “Het wordt de grootste lokale uitrol van trajectcontrole in Vlaanderen en de grootste stap voorwaarts ooit in lokale snelheidshandhaving”, zegt burgemeester Bart Somers.

Voor het project investeerde het stadsbestuur in liefst 59 nieuwe anpr-camera’s, goed voor een investering van 1,47 miljoen euro. Het uitrollen verloopt gefaseerd gedurende dit najaar. Doortocht Hombeek en Liersesteenweg zijn de eerste twee trajecten waarop de snelheid vanaf vandaag 24/24 en 7/7 wordt gemeten. Vanaf oktober start een volgend blok met trajecten op. Het gaat om 14 trajecten met een structurele snelheidsproblematiek. Op de verschillende trajecten komen meerdere camera’s omdat de toegelaten snelheid per traject kan wisselen. De drie snelheidszones (30-50-70) worden gecontroleerd.

 

“De trajectcontrole is in de eerste plaats een investering in meer verkeersveiligheid en leefbaarheid voor de bewoners”, zegt Bart Somers. “Trajectcontrole laat een continue en sluitende controle van de snelheid op langere afstand toe. Met ons project gaan we voortaan op 20 km Mechelse straten continu snelheid meten. Bovendien komt er door de geautomatiseerde controle met nummerplaatherkenning capaciteit vrij om ook op andere plekken in de stad punctuele snelheidscontroles te organiseren. Op die manier boeken we twee keer winst en hebben ook de bewoners die niet langs de gekozen trajecten wonen baat bij het project.”

 

Minder ongevallen

 

Uit onderzoek blijkt dat op wegen met trajectcontrole de snelheid van auto’s en lichte bestelwagens daalt, dat het aantal overtredingen daalt en – heel belangrijk – dat het aantal ongevallen daalt, ook voor en na de bewaakte zone. “Ik meen dus dat we met de invoering van onze trajectcontroles op termijn een neerwaartse knik zullen kunnen vaststellen in de snelheids- en ongevalsstatistieken in Mechelen. Zelfs één ongeval met gewonden minder maakt de investering al de moeite waard”, meent Somers. Trajectcontrole zorgt bovendien voor een gelijkmatige verkeersstroom en een rustiger wegbeeld en komt daarmee ook de woon- en leefkwaliteit ten goede.

 

Geen heksenjacht

 

Om iedereen te laten wennen aan de trajectcontrole worden gedurende de maand augustus nog geen boetes uitgeschreven, maar stuurt de politie wel een waarschuwingsbrief naar de overtreders. Vanaf 1 september krijgen snelheidsduivels wel een boete in de bus. “Vanaf vandaag starten we ook met een informatiecampagne om zoveel mogelijk mensen in te lichten over de start van de trajectcontrole in Mechelen. De politie plaatst ook tekstkarren die chauffeurs verwittigen. In de loop van de maand augustus plaatsen we ook permanente waarschuwingsborden. Onze ambitie is niet om mensen te beboeten, wel dat ze zich aan de toegelaten snelheid houden”, aldus nog de burgemeester.

 

Vrachtwagensluizen

 

Een belangrijk onderdeel van het project is ook de invoering van 6 vrachtwagensluizen over een totaal traject van 7 km. Op deze trajecten is doorgaand verkeer voor vrachtwagens verboden. Vrachtwagenchauffeurs worden verplicht om de parallelle grote invalswegen te gebruiken in plaats van de woonstraten (Battelsesteenweg, Grote Nieuwedijkstraat, Nekkerspoelstraat, Tervuursesteenweg, oude Brusselsesteenweg, Hombeeksesteenweg). Ook deze sluizen worden permanent gecontroleerd door de anpr-camera’s. “Het weren van zwaar vrachtvervoer langs deze woonstraten levert een belangrijke winst op in woonkwaliteit daar”, zegt Bart Somers.

 

Uniek

 

Het project trajectcontrole van Mechelen is niet het eerste in zijn soort, maar wel het grootste in omvang. Het is een budgettaire inspanning van een lokale overheid die vergelijkbaar is met wat het Vlaams Gewest investeert. Tegen eind 2017 wil het Agentschap Wegen en Verkeer 20 extra trajectcontroles langs gewestwegen in Vlaanderen installeren.

 

Lijst 14 trajecten

 

1. Liersesteenweg

 • tussen Caputsteenstraat en R6
 • 50 km/u

 

2. Mechelseweg in Hombeek

 • tussen de brug en de Bankstraat
 • 30 km/u

 

3. Bankstraat, Zepstraat, Gijsbeekstraat in Hombeek (deel 1)

 • tussen Bankstraat en Kruynighemstraat
 • 50 km/u

     Gijsbeekstraat in Hombeek (deel 2)

 • tussen Kruynighestraat en Expoelstraat
 • 70 km/u

 

4. Leuvensesteenweg

 • tussen Aambeeldstraat en Ambroggio
 • 50 km/u

 

5. Tervuursesteenweg

 • tussen Stenenmolenstraat en Jubellaan
 • 50 km/u

 

6. Hombeeksesteenweg (deel 1)

 • Mechelseweg (achter inrit P&G) tot aan de ingang van het Vrijbroekpark (achter de Eggestraat)
 • 50 km/u

     Hombeeksesteenweg (deel 2)

 • Ingang Vrijbroekpark (achter de Eggestraat) tot aan het Plaisanceplein
 • 50 km/u

 

7. Brusselsesteenweg

 • tussen Plaisanceplein/Hoveniersstraat en spoorwegbrug
 • 30 km/u

 

8. Dorpsstraat in Leest

 • tussen Delhaize en Vinckstraat
 • 50 km/u

 

9. Juniorslaan in Leest

 • tussen Vinkstraat en Blaasveldstraat
 • 70 km/u

 

10. Battelsesteenweg

 • tussen battelbrug en kruispunt Koningin Astridlaan
 • 50 km/u

 

11. Antwerpsesteenweg

 • tussen racing en R6
 • 50 km/u

 

12. Koning Albertstraat

 • tussen fort van Walem en brug
 • 50 km/u

 

13. Grote Nieuwedijkstraat

 • tussen Sint-Rumoldusstraat en Kleine Nieuwedijkstraat
 • 30 km/u

 

14. Nekkerspoelstraat

 • tussen Ring en Pasbrug
 • 50 km/u

 

Totaal: ca. 20 km

Zuiver snelheid: ca. 13 km

Snelheid + vrachtwagens: ca. 7 km