Stad zoekt grote daken voor zonnepanelen

De stad Mechelen roept alle eigenaars van grote daken die interesse hebben in zonnepanelen op om zich te melden. De stad lanceert in oktober immers een bestek om PV panelen op grote daken te leggen.

Warme zomerdagen zijn bij uitstek momenten waarop we ervaren hoeveel energie de zon in onze richting stuurt. Zonde eigenlijk dat de zon op deze momenten vooral onze zweetklieren laat werken, terwijl dit evengoed uw koelkast of uw wasmachine zou kunnen zijn. Naast de samenaankoop zonnepanelen die de provincie ondertussen jaarlijks doet, zet Mechelen extra in op het promoten van zonne-energie zodat de zomer nog meer van Mechelen én haar inwoners wordt.

 

Zonneklaar

De inspanningen op het vlak van zonne-energie worden gebundeld binnen het project ‘Zonneklaar’, waarvoor de stad een provinciale klimaatsubsidie van 75 000 euro ontving. De hoofddoelstelling van dit project is het onderzoeken van de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen op openbare en private gebouwen.

Een aantal gebouwen binnen het stadspatrimonium heeft nu al zonnepanelen, via dit project hoopt de stad dat aantal nog gevoelig op te trekken. Ze zetten hiervoor in op een “Energy Supply contract”. Dit betekent dat de stad Mechelen een lijst van haar daken geschikt voor PV panelen aanbiedt aan de markt. ‘Energy Service Companies’ (ESCO) kunnen dan een aanbod formuleren om PV panelen op het dak te leggen in ruil voor een maandelijkse vergoeding.

“Het unieke aan deze formule is dat de stad als eigenaar van de gebouwen de investering niet zelf hoeft te dragen. In de plaats van onze maandelijkse elektriciteitsfactuur, betalen we dan een maandelijkse ‘Zonnepanelen’ factuur. We krijgen er wel Mechelse zonne-energie voor in de plaats!” aldus Marina De Bie, schepen van klimaat en energie.

 

Grote daken

De stad Mechelen, het Sociaal Huis, het Autonoom Gemeente Bedrijf SAM en Woonpunt Mechelen hebben zelf al een lijst gemaakt van hun daken om in te brengen in het project. Maar worden ook eigenaars van grote daken opgeroepen om zich te melden als ze interesse hebben om deel te nemen aan het project.

“We zoeken eigenaars van grote daken die zich echt willen engageren om zonnepanelen op hun dak te leggen in ruil voor een gebruiksvergoeding. Hiervoor denken wij bijvoorbeeld aan grote winkels die volledig gelijkvloers zijn en dus een zeer groot plat dak ter beschikking hebben. Uiteraard plaatsen we geen PV panelen op niet-geïsoleerde daken, maar zelfs het isoleren van het dak kan door de ESCO uitgevoerd worden. ”

De stad geeft nog mee dat het voor geïnteresseerden belangrijk is dat ze zelf eigenaar zijn van het gebouw, dat ze plannen het gebouw nog minimaal tien jaar in eigendom te houden en dat er een verbruik is in het gebouw. Geïnteresseerde eigenaars kunnen zich melden via de website tot 10 september.