Binnenkort start het Agentschap Wegen en Verkeer met de vernieuwing van twee gevaarlijke kruispunten op de ring rond Mechelen (R6). Over de Antwerpsesteenweg (N1) en de Liersesteenweg (N14) komen bruggen om het verkeer over de ring rond Mechelen niet alleen vlotter te laten verlopen, maar ook veiliger.

We moeten dus door een periode van werkzaamheden. De werken aan beide kruispunten zullen echter niet gelijktijdig uitgevoerd worden om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Het kruispunt van de ring met de Liersesteenweg (N14) wordt eerst aangepakt. De werken starten ten laatste op 1 oktober 2017. In augustus zullen de nutsmaatschappijen al voorbereidende werken uitvoeren.We doen er alles aan om u nu al zo goed mogelijk te informeren, zodat u tijdig uw personeel, bezoekers en klanten kan inlichten.

Fly-overs voor een veiliger en vlotterverkeer

Voor de nieuwe inrichting is gekozen om het verkeer over bruggen, de zogenaamde fly-overs, over de Antwerpse- en Liersesteenweg te leiden. Dat vermindert het aantal conflicten tussen verkeersstromen en maakt het verkeer vlotter en veiliger. Dit houdt ook in dat de kruispunten onder de bruggen heringericht worden. Er komen op- en afritten zodat verkeer vlot en veilig de R6 kan op- en afrijden en verkeerslichten worden ingezet om een veilige doorstroming te garanderen. Ook aan de veiligheid van de fietsers wordt gedacht met vrijliggende fietspaden en een fietstunnel die de Tivoliwijk met een nieuw fietspad naar Sint-Katelijne-Waver verbindt.

Planning aanleg fly-overs

De aanpak van de aanleg van fly-overs over de kruispunten van de R6 met de Antwerpsesteenweg en de Liersesteenweg krijgt stilaan duidelijker vorm. Er is besloten de werken aan beide kruispunten niet gelijktijdig uit te voeren, maar eerst te starten met de werken aan de Liersesteenweg. Op die manier kan het nieuwe kruispunt klaar zijn tegen dat het nieuwe nabijgelegen ziekenhuis AZ Sint-Maarten haar deuren opent in het najaar van 2018. Bovendien wordt zo de impact op de mobiliteit rond Mechelen beperkt omdat het kruispunt van de R6 met de Antwerpsesteenweg tijdens de werken aan de Liersesteenweg op volle capaciteit beschikbaar blijft.

De bouw van de fly-over aan het kruispunt met de Liersesteenweg start uiterlijk op 1 oktober 2017. Een precieze timing en fasering is op dit moment nog niet beschikbaar, maar wordt zo snel mogelijk gecommuniceerd.

Voorbereidende werken in augustus

Alvorens de werken aan het kruispunt met de Liersesteenweg kunnen starten, gaan de nutsmaatschappijen aan de slag gaan om leidingen te verplaatsen en te vernieuwen. Zij starten in de loop van augustus – een concrete datum is nog niet bekend – en hebben een kleine twee maanden werk. Een deel van de werken zal bestaan uit een gestuurde boring onder de R6. Deze boring gebeurt aan de pare zijdevan de Liersesteenweg (N14).

De werken van de nutsmaatschappijen aan het kruispunt R6-N14 veroorzaken slechts beperkt bijkomende hinder tijdens de werken aan de toegang van het ziekenhuis (zie paragraaf hieronder). Voor de boring onder de R6 zal één rijstrook ingenomen worden, maar zal het verkeer wel over de andere beschikbare rijstroken kunnen geleid worden. Voor de lokale verplaatsingswerken zal er vooral vanuit de berm gewerkt worden en zal slechts lokaal een stuk van de rijweg ingenomen worden. Het verkeer zal hier steeds door kunnen. Eens de nutswerken afgerond zijn en de werken aan het kruispunt met de R6 echt van start gaan zal de verkeerssituatie nog wijzigen.

Werken Liersesteenweg aan toegang nieuw ziekenhuis

Vanaf maandag 7 augustus tot en met 15 november vinden er op de Lierstesteenweg werken plaats ter hoogte van de aantakking met het nieuwe ziekenhuis AZ Sint-Maarten. De aantakking van het ziekenhuis op de N14 wordt een volwaardig kruispunt, uitgerust met verkeerslichten.

Deze werken en de werken aan de fly-over worden maximaal op elkaar afgestemd om de hinder zoveel mogelijk te milderen. Alle informatie over de werken aan de toegang van het ziekenhuis en de bijhorende verkeerssituatie kan u terugvinden op onze website: www.wegenenverkeer.be/Mechelen.

Schrijf uw in op de nieuwsbrief

Surf naar de website www.wegenenverkeer.be/Mechelen voor meer informatie. Deze e-mail is een éénmalige mailing. Via deze site kunt u zich inschrijven voor een digitale nieuwsbrief en blijft u – in het geval er nieuws te melden is over de werken – op de hoogte van de laatste stand van zaken. De nieuwsbrief zal enkel gestuurd worden naar die bedrijven die zich inschrijven. U bepaalt dus zelf of u op de hoogte wil blijven over de komende werken aan de ring rond Mechelen (R6).